SGG > Legislativ > Acte Normative > ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației

ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi


Titlu Act Normativ Tip
Act
Consultare
interinstitutionala
Procedura
de avizare
Avizatori Termen
avize
MFP, MJ Termen
avize
Vizualizeaza
Documente
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman

HG

2024-07-23
2024-07-23
MJLC
MFP
2024-08-06
2024-07-30

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea și completraea unor acte normative

OUG

2024-07-18
N/A
VPM
SGGORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea și completarea unor acte normative

OUG

2024-07-18
N/A
SGG
MAINT

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de interes public local pentru construcții cu caracter educativ și sportiv și infrastructura aferentă acestora - Construire Complex Sportiv - Obiectiv 1, municipiul Oradea, str. Făgărașului, nr. 2, județul Bihor”

HG

2024-07-18
2024-07-18
MFP
2024-07-25

ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice

OG

2024-07-10
2024-07-11
VPM
MS
ME
MEn
2024-07-16
2024-07-16
2024-07-16
2024-07-16
MJLC
MFP
2024-07-30
2024-07-23

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru municipiul Botoșani, județul Botoșani

HG

0000-00-00
2024-07-03
VPM
2024-07-08
MFP
2024-07-15

HOTĂRÂRE privind înființarea și derularea Programului multianual pentru sprijinirea cooperării unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiilor administrative

HG

2024-06-19
2024-06-19
VPM
MAINT
2024-06-25
2024-06-25
MJLC
MFP
2024-07-09
2024-07-02

HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu și Timiș

HG

2024-06-19
2024-06-19
MJLC
MFP
2024-07-04
2024-06-27

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea rețelei naționale de ghișee unice de eficiență energetică în scopul oferirii serviciilor de informare, consiliere tehnică și sprijin în domeniul eficienței energetice și a producției de energie din surse regenerabile pentru consumatori și prosumatori

OUG

2024-06-06
2024-06-11
VPM
MAINT
MIPE
MEn
MMSS
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-14
MJLC
MFP
2024-07-01
2024-06-21

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

OUG

2024-06-06
2024-06-06
VPM
ANAP
2024-06-11
2024-06-11
MJLC
MFP
2024-06-26
2024-06-18

LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

PL

2024-06-05
2024-06-05
ANAP
2024-06-10
MJLC
MFP
2024-06-25
2024-06-17

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

HG

2024-06-03
N/A
VPM
MMSS
ANFP

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

OUG

2024-05-31
2024-06-05
VPM
ANFP
MMSS
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
MJLC
MFP
2024-06-21
2024-06-14

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație

OUG

2024-05-29
2024-05-30
VPM
MMSS
ANFP
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
MJLC
MFP
2024-06-18
2024-06-11

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

HG

2024-05-29
2024-05-29
VPM
MAINT
SGG
MMSS
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
MJLC
MFP
2024-06-17
2024-06-10

©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.