În temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
 
Căutare generală:

Ultimele Acte Normative

INITIATOR TITLU
ACT NORMATIV
TIP
ACT NORMATIV
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala Regională CF Cluj, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat Beba Veche (România) - Kübekháza (Ungaria), completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, precum și pentru trecerea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a sectorului de drum județean DJ 682, inclusiv a terenului aferent acestuia aflate în domeniul public al județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes naţional HG
Ministerul Afacerilor Interne ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor OUG
ministerul educaţiei HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat, în anul școlar/universitar 2024 - 2025 HG
ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației HOTĂRÂRE privind înființarea Spitalului din Bulevardul Timișoara nr. 101E în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București HG
Ministerul Muncii Și Solidarității Sociale HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii, caracteristicilor tehnice şi valorii de inventar ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava HG
ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Agenția Națională Antidrog, ca urmare a reevaluării HG
Ministerul Afacerilor Interne HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja – Lepșa km 60+145 – km 76+277 “, județul Vrancea HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada A1: Lot 2 km 44+000 - km 86+000“, județele Giurgiu, Dâmboviţa şi Argeş HG
ministerul investițiilor și proiectelor europene HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, prin scrisoarea semnată la București la 1 martie 2024 și la Bruxelles la 6 martie 2024, de modificare a Acordului de contribuție dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, privind stabilirea garanției Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, finanțat în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, semnat la București la 18 mai 2022 și la Bruxelles la 24 mai 2022 HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilului proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București km 0+000 - km 100+900", sector Centura Nord km 0+000 - km 52 + 770, Lot 2 km 20+000 – km 39+000 HG
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor HG
ministerul educaţiei ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte OG
ministerul educaţiei HOTĂRÂRE pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei de 98.498 mii lei, pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă”, în perioada desfășurării activităților didactice în anul 2024 și pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 177/2024 privind repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024 pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă” HG
Ministerul Afacerilor Interne LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar PL
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Autostrada Buzău-Focşani” HG
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km 78+519”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 306/2021 HG
Agentia nationala pentru achizitii publice ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale OUG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 pentru anul şcolar 2024-2025, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024 HG
Ministerul Culturii HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea producţiei de opere audiovizuale pe teritoriul României HG
Ministerul Culturii ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative OUGPentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autoritatea publică inițiatoare.

Inițiatori
©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.