Cautare generalaÎn temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
ARHIVA
2009-2012

Arhiva corespunzătoare proiecte de acte normative /documente de politici publice, postate pe site-ul SGG, în vederea consultării preliminare interinstituționale și consultării publice, în perioada 2009-2012

Ultimele Acte Normative

INITIATOR ACT NORMATIV TIP DOCUMENT
Ministerul Sănătăţii HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reparații capitale și modernizare clădire corp C2 – etajele 4,5,6 aflată în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iași HG
Ministerul Sănătăţii HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România HG
Secretariatul General al Guvernului HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2019 HG
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 9 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2019 HG
Ministerul Finanţelor Publice HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 şi 2022, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale HG
ministerul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind siguranța feroviară OUG
Ministerul Fondurilor Europene HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli aferente proiectelor finanțate prin Programul Operațional „Asistență Tehnică” 2007- 2013 HG
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii HOTĂRÂRE privind aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio HG
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Zona Sagricom, str. Silviu Stănculescu, etapa II” HG
Secretariatul General al Guvernului HOTĂRÂRE privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții “Varianta de ocolire Huși”, județul Vaslui HG
Ministerul Transporturilor HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul „Metrorex” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor. HG
Ministerul Sănătăţii HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „SPITAL REGIONAL DE URGENȚĂ CRAIOVA” HG


Pentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autorității publice inițiatoare și folosiți opțiunea ”search” pentru a indentifica documentul dorit

Initiatori


©2003-2019 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.