Căutare generală:În temeiul art.7, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.
Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, postează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice, primite de la autorităţile publice iniţiatoare.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.
ARHIVA
2009-2012

Arhiva corespunzătoare proiecte de acte normative /documente de politici publice, postate pe site-ul SGG, în vederea consultării preliminare interinstituționale și consultării publice, în perioada 2009-2012

Ultimele Acte Normative

INITIATOR TITLU
ACT NORMATIV
TIP
ACT NORMATIV
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și a centrelor judeţene din subordinea acesteia HG
Institutul Naţional de Statistică ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE OG
ministerul educaţiei și cercetării HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil - teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca HG
ministerul educaţiei și cercetării HOTĂRÂRE privind modificarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Brăila) HG
ministerul educaţiei și cercetării HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Palatul Copiilor, Municipiul Ploiești, aflat în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Prahova HG
ministerul educaţiei și cercetării HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, construcții și teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași HG
Viceprim-Ministru HOTĂRÂRE privind modificarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Călărași, Bistrița, Satu Mare) HG
ministerul educaţiei și cercetării HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu HG
ministerul educaţiei și cercetării HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării HG
ministerul educaţiei și cercetării HOTĂRÂRE privind înscrierea unei cote părți din imobilul situat în Municipiul Suceava, Calea Unirii nr. 15, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acesteia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Inspectoratul Școlar Județean Suceava HG
Ministerul Fondurilor Europene HOTĂRÂRE pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării proiectelor finanțate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – POAD în care Ministerul Educației și Cercetării are calitatea de beneficiar HG
ministerul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulație între km 251+475 - km 254+315” HG
ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Mogoșoaia, județul Ilfov HG
ministerul educaţiei și cercetării HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar HGPentru a consulta un document propunere de proiect de act normativ/document de politică publică urmează să accesați din lista de mai jos link-ul corespunzător ministerului inițiator sau autoritatea publică inițiatoare.

Inițiatori
©2003-2020 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.