SGG > Legislativ > Acte Normative > Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi


Titlu Act Normativ Tip
Act
Consultare
interinstitutionala
Procedura
de avizare
Avizatori Termen
avize
MFP, MJ Termen
avize
Vizualizeaza
Documente
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Normelor privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, precum și de punere în aplicare a art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2024 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul siguranței rutiere și pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006

OUG

0000-00-00
2024-07-18LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor

PL

2024-07-18
N/A
MMSS
MAEHOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a donației de echipamente și materiale consumabile și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

HG

2024-07-17
2024-07-17
MJLC
MFP
2024-07-31
2024-07-24

LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor

PL

2024-07-17
N/A
MMSS
MAE

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a sumelor forfetare lunare pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 c Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare

HG

0000-00-00
2024-07-16
VPM
2024-07-19
MFP
2024-07-26

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați, ca urmare a reevaluării, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casării

HG

2024-07-15
N/AHOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

HG

2024-06-04
2024-07-09
MJLC
MFP
2024-07-23
2024-07-16

HOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a unei donații cuprinzând echipamente IT și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări

HG

2024-07-09
2024-07-18
MJLC
MFP
2024-08-01
2024-07-25

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală de Protecție Internă, ca urmare a reevaluării, trecerea unor construcții din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, precum și înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și comasarea acestora la numărul M.F. 159337

HG

2024-07-02
2024-07-03
MJLC
MFP
2024-07-17
2024-07-10

HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani

HG

2024-06-28
2024-07-23
MJLC
MFP
2024-08-06
2024-07-30

HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0520 Timișoara (Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

HG

2024-06-27
2024-07-23
MJLC
MFP
2024-08-06
2024-07-30

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

HG

0000-00-00
2024-06-26
VPM
MMSS
2024-07-01
2024-07-01
MJLC
MFP
2024-07-15
2024-07-08

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Semenic” al județului Caraș-Severin

HG

2024-06-25
N/AHOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

HG

2024-06-20
2024-07-15
MJLC
MFP
2024-07-29
2024-07-22

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art.5 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuțiile Inspectoratului General pentru Imigrări

HG

2024-06-17
2024-07-03
MJLC
2024-07-10

©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.