SGG > Legislativ > Acte Normative > Ministerul Culturii

Ministerul Culturii

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi


Titlu Act Normativ Tip
Act
Consultare
interinstitutionala
Procedura
de avizare
Avizatori Termen
avize
MFP, MJ Termen
avize
Vizualizeaza
Documente
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Muzeului Național al Satului “Dimitrie Gusti”, precum şi pentru darea acestuia în folosinţă gratuită Asociaţiei "Grupul pentru Dialog Social"

HG

2024-07-09
N/AHOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, precum și pentru trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune şi casării

HG

2024-07-08
N/AHOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României

HG

2024-06-27
N/AHOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum și a unor acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

HG

2024-06-25
2024-06-27
VPM
MMSS
ANFP
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-02
MJLC
MFP
2024-07-16
2024-07-09

HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului

HG

2024-06-18
N/A
VPMHOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii

HG

2024-06-14
2024-06-18
VPM
2024-06-21
MFP
2024-07-01

HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile, proprietate a statului, din administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală în administrarea Corului Naţional de Cameră "Madrigal – Marin Constantin"

HG

2024-06-13
2024-06-19
MJLC
MFP
2024-07-04
2024-06-27

HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatelor (1) şi (2) ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2024 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Polonia şi a altor programe culturale în anul 2024, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi a bugetului Institutului Cultural Român din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2024

HG

2024-06-12
N/A
VPMHOTĂRÂRE pentru modificarea alineatelor (1) şi (2) ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2024 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Polonia şi a altor programe culturale în anul 2024, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi a bugetului Institutului Cultural Român din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2024

HG

2024-06-11
N/A
VPMORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii

OUG

2024-06-03
2024-06-06
MDLPA
2024-06-11
MJLC
MFP
2024-06-26
2024-06-18

HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România – Polonia și a altor programe culturale în anul 2024

HG

2024-05-15
2024-05-16
VPM
2024-05-21
MJLC
MFP
2024-06-04
2024-05-28

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea producţiei de opere audiovizuale pe teritoriul României

HG

2024-05-15
N/A

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un monument de for public aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii, precum și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Alba Iulia

HG

0000-00-00
2024-04-25
MDLPA
2024-04-30
MJLC
MFP
2024-05-20
2024-05-13

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea producţiei de opere audiovizuale pe teritoriul României

HG

2024-04-15
2024-04-25
MJLC
2024-05-08

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative

OUG

2024-04-15
2024-04-19
VPM
MMSS
MDLPA
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-24
MJLC
MFP
2024-05-14
2024-05-07

©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.