SGG > Legislativ > Acte Normative > Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi


Titlu Act Normativ Tip
Act
Consultare
interinstitutionala
Procedura
de avizare
Avizatori Termen
avize
MFP, MJ Termen
avize
Vizualizeaza
Documente
HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2024

HG

2024-07-23
N/A
VPMHOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

HG

2024-07-18
N/A
VPM
MAINT
MApN
SRI
ARHOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

HG

2024-07-17
N/A
VPM
CNASHOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 764/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

HG

2024-07-08
N/A
VPM
MEORDONANȚĂ DE URGENȚĂ urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

OUG

0000-00-00
2024-07-08
VPM
MAINT
MADR
MMAP
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
MJLC
MFP
2024-07-25
2024-07-18

HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundației ”CRISTIAN ȘERBAN” pentru ajutorarea copiilor bolnavi ca fiind de utilitate publică

HG

2024-07-01
2024-07-08
VPM
2024-07-11
MJLC
2024-07-18

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, a datelor de identificare și denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel

HG

2024-06-13
N/A
VPM

HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. T. Nicolau" prin Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați, instituții subordinate Ministerului Sănătății

HG

2024-06-13
N/A
VPMHOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2022 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

HG

2024-06-12
2024-06-27
VPM
MMSS
2024-07-02
2024-07-02
MJLC
MFP
2024-07-16
2024-07-09

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătății, și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București

HG

2024-06-06
N/A
VPM
MDLPAHOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale ”UNIFARM” - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății

HG

2024-06-03
2024-07-12
VPM
MMSS
2024-07-17
2024-07-17
MFP
2024-07-24

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

HG

2024-06-03
2024-06-14
MMSS
MIPE
ANFP
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
MJLC
MFP
2024-07-04
2024-06-27

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

HG

2024-05-29
N/A
VPM
MApN
MAINT
SRI
SIE
ARHOTĂRÂRE privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale ,,Unifarm” S.A

HG

2024-05-23
N/A
VPM
2024-06-25
MJLC
2024-07-02

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope și Legii farmaciei nr. 266/2008

OUG

2024-05-20
N/A
VPM
MAINT
ME©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.