SGG > Legislativ > Acte Normative > Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi


Titlu Act Normativ Tip
Act
Consultare
interinstitutionala
Procedura
de avizare
Avizatori Termen
avize
MFP, MJ Termen
avize
Vizualizeaza
Documente
HOTĂRÂRE privind actualizarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și a valorii de inventar, precum și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii

HG

2024-07-23
2024-07-23
MJLC
MFP
2024-08-06
2024-07-30

HOTĂRÂRE pentru definirea obligațiilor de administrare a subdomeniului Agricultură și a subdomeniului Folosința terenurilor, schimbarea folosinței terenurilor și silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări Climatice

HG

2024-07-16
2024-07-16
MADR
2024-07-19
MJLC
MFP
2024-08-02
2024-07-26

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

HG

2024-07-15
2024-07-15
MJLC
MFP
2024-07-29
2024-07-22

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Realizarea cadastrului apelor”

HG

2024-07-08
2024-07-09
VPM
MIPE
MAINT
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-12
MFP
2024-07-19

HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de calcul și acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite Asociației Composesorale Sândominic Csíkszentdomokosi Közbirtokosság și Obștei Muntele Runcu pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă în perioada 1 ianuarie 2017 - 6 iulie 2017, pentru punerea în executare a unor hotărâri judecătorești definitive

HG

2024-07-08
2024-07-09
VPM
2024-07-12
MJLC
MFP
2024-07-26
2024-07-19

HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și trecerea, cu titlu gratuit, a unor tronsoane de drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Slatina, județul Suceava

HG

2024-07-08
2024-07-08
MDLPA
2024-07-11
MJLC
MFP
2024-07-25
2024-07-18

HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum și trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei, județul Suceava

HG

2024-07-04
2024-07-04
MDLPA
2024-07-09
MJLC
MFP
2024-07-23
2024-07-16

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea unor prevederi din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung în domeniul mediului, apelor și pădurilor, precum și pentru modificarea unor acte normative

OUG

2024-07-04
2024-07-04
VPM
MMSS
ANFP
2024-07-09
2024-07-09
2024-07-09
MJLC
MFP
2024-07-23
2024-07-16

HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret

HG

2024-07-01
2024-07-02
MJLC
MFP
2024-07-16
2024-07-09

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 - 2025

HG

2024-06-19
2024-06-19
MJLC
MFP
2024-07-04
2024-06-27

HOTĂRÂRE privind înființarea sistemului naţional pentru monitorizarea și raportarea periodică a indicatorilor privind impactul poluării atmosferice asupra ecosistemelor terestre

HG

2024-06-19
2024-06-19
VPM
MCID
2024-06-25
2024-06-25
MJLC
MFP
2024-07-09
2024-07-02

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2025

HG

2024-06-19
2024-06-19
MJLC
MFP
2024-07-04
2024-06-27

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Vásárosnamény, la 30 mai 2024, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

HG

2024-06-18
2024-06-18
MAE
2024-06-21
MJLC
2024-07-01

HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii, descrierii tehnice, adresei şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară şi a reevaluării

HG

2024-06-05
2024-06-06
MJLC
MFP
2024-06-20
2024-06-13

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

HG

2024-05-28
2024-05-28
VPM
2024-05-31
MFP
2024-06-07

©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.