SGG > Legislativ > Acte Normative > Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi


Titlu Act Normativ Tip
Act
Consultare
interinstitutionala
Procedura
de avizare
Avizatori Termen
avize
MFP, MJ Termen
avize
Vizualizeaza
Documente
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestora

HG

2024-07-18
2024-07-18
VPM
MDLPA
MMAP
2024-07-23
2024-07-23
2024-07-23
MJLC
2024-07-30

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

HG

2024-07-11
2024-07-11
VPM
2024-07-16
MFP
2024-07-23

HOTĂRÂRE privind registrul agricol pentru perioada 2025-2029

HG

2024-07-10
2024-07-10
VPM
MDLPA
MAINT
INS
ANSVSA
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
MJLC
MFP
2024-07-29
2024-07-22

HOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a donației unui bun imobil, din proprietatea Agricola 96 SA Țigănași, județul Iași și darea acestui bun în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

HG

2024-07-08
2024-07-09
VPM
2024-07-12
MJLC
MFP
2024-07-26
2024-07-19

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor instituții aflate în subordinea acestuia

OUG

2024-06-21
2024-06-21
VPM
MMSS
ANFP
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-27
MJLC
MFP
2024-07-11
2024-07-04

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

HG

2024-06-21
2024-06-25
VPM
MAE
2024-06-28
2024-06-28
MJLC
MFP
2024-07-12
2024-07-05

HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar ale unui bun aflat în domeniul public al statului și administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Brașov, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

HG

2024-06-13
2024-06-13
VPM
2024-06-18
MJLC
MFP
2024-07-03
2024-06-26

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Suceava, instituție subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

HG

2024-06-12
2024-06-12
VPM
2024-06-17
MJLC
MFP
2024-07-02
2024-06-25

HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții anexe aflată în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Brașov, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea îndreptării unei erori de înregistrare

HG

2024-06-07
2024-06-07
VPM
2024-06-12
MJLC
MFP
2024-06-26
2024-06-19

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Creditul fermierului", în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă

OUG

2024-06-05
2024-06-05
VPM
MAE
2024-06-10
2024-06-10
MJLC
MFP
2024-06-25
2024-06-17

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

HG

2024-05-29
2024-05-29
VPM
MMAP
ANSVSA
ANPC
MS
2024-06-01
2024-06-01
2024-06-01
2024-06-01
2024-06-01HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar a bunului cu numărul de inventar MF 145497 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, precum și trecerea din acesta a unei suprafețe de 50 ha din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

HG

2024-05-24
2024-05-24
VPM
2024-05-29
MJLC
MFP
2024-06-12
2024-06-05

HOTĂRÂRE pentru plata cotizației anuale a Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură, ca membru cu drepturi depline, la bugetul Asociației Panta Rhei, aferentă anului 2024

HG

2024-05-16
2024-05-16
VPM
MAE
2024-05-21
2024-05-21
MJLC
MFP
2024-06-04
2024-05-28

HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Alba în domeniul public al orașului Baia de Arieș, județul Alba

HG

2024-05-16
2024-05-16
VPM
MDLPA
2024-05-21
2024-05-21
MJLC
MFP
2024-06-04
2024-05-28

HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Ilfov în domeniul public al orașului Măgurele, județul Ilfov

HG

2024-05-16
2024-05-16
VPM
MDLPA
2024-05-21
2024-05-21
MJLC
MFP
2024-06-04
2024-05-28

©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.