SGG > Legislativ > Acte Normative > Secretariatul General al Guvernului

Secretariatul General al Guvernului

Inapoi 1 2 3 4 5 Inainte


Titlu Act Normativ Tip
Act
Consultare
interinstitutionala
Procedura
de avizare
Avizatori Termen
avize
MFP, MJ Termen
avize
Vizualizeaza
Documente
Ordonanta pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea Legii nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România

OG

2016-01-08
2016-01-08
MMFPSPV
2016-01-13
MJLC
MFP
2016-01-27
2016-01-20
Hotarare privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2016

HG

2015-12-07
N/A
Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII

HG

2015-12-02
N/A
HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la desfășurarea activității în cadrul administrației publice centrale

HG

2015-09-04
N/A
MMFPS
ANFP
MS
MJ
Ordonanta de urgenta pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare

OUG

2015-06-30
N/A
MMFPSPV
Hotarare privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

HG

2014-05-19
N/A
MdelegB
Proiect de Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operațiunilor de urgență întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă și de incendiile de pădure și vegetație care au afectat România în anul 2012

HG

2014-04-14
2014-04-14
MAINT
MdelegB
MMSC
MdelAPP
MFdEu
MApN
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
MJLC
MFP
2014-05-05
2014-04-24
Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității coordonatoare și de management în România, precum și a autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

HG

2014-04-14
2014-04-14
MDRAP
MAINT
MdelegB
MFdEu
MMSC
MdelAPP
MMFPSPV
MT
ANFP
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17
MJLC
MFP
2014-05-01
2014-05-05
Hotarare privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

HG

0000-00-00
2014-03-31
AEP
2014-04-03
MJLC
2014-04-10
Hotărâre pentru revocarea și numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

HG

2013-06-21
N/A
Hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activității Sălii Palatului şi pentru modificarea unor acte normative

HG

2013-01-16
N/A

©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.