SGG > Legislativ > Acte Normative > Secretariatul General al Guvernului

Secretariatul General al Guvernului

Inapoi 1 2 3 4 5 Inapoi


Titlu Act Normativ Tip
Act
Consultare
interinstitutionala
Procedura
de avizare
Avizatori Termen
avize
MFP, MJ Termen
avize
Vizualizeaza
Documente
Ordonanță privind înființarea, atribuțiile, organizarea și funcționarea Inspecției Generale a Guvernului

OUG

2016-09-08
N/A
ANFP
MMFPSPV
Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"

HG

2016-07-07
N/A
MMFPSPV
Hotărâre privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului CENTENAR

HG

2016-07-05
N/A
MMFPSPV
ANFP
Lege privitoare la Casa Regală a României

PL

2016-06-23
N/A
MAE
MMFPSPV
MCPDC
Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative

OUG

2016-06-16
N/A
MCSI
MCPDC
DLAF
Hotarare privind organizarea, funcţionarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului

HG

2016-06-06
N/A
CPM
MMFPSPV
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

HG

2016-06-07
N/A
MAE
MDRAP
MAINT
MCSI
DRP
Hotarare pentru modificarea și completarea art. 11 din Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005

HG

2016-06-07
N/A
MDRAP
MMFPSPV
Hotarare pentru aprobarea modului de repartizare și se utilizare parțială a sumei destinate finanțării acțiunilor cu caracter științific și social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

HG

2016-04-22
N/A
Hotarare privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 3928/10.12.2013 pronunțată de curtea de Apel – Secția a VIII-a a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr.5809/2/2013, definitivă prin Decizia nr.2630 din 24 iunie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal

HG

2016-02-03
N/A
Hotarare privind recunoașterea Asociației Institutul Național de Control Intern din România ca fiind de utilitate publică

HG

2016-01-28
N/A
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri ;i cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

HG

2016-01-28
N/A
MMFPSPV
Hotarare pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea Bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

HG

2016-01-22
N/A
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

HG

2016-01-20
N/A
MMFPSPV
Ordonanta pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

OG

2016-01-20
N/A
MMFPSPV

©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.