SGG > Legislativ > Acte Normative > Secretariatul General al Guvernului

Secretariatul General al Guvernului

Inapoi 1 2 3 4 5 Inapoi


Titlu Act Normativ Tip
Act
Consultare
interinstitutionala
Procedura
de avizare
Avizatori Termen
avize
MFP, MJ Termen
avize
Vizualizeaza
Documente
POLITICĂ PUBLICĂ privind turismul identitar

PP

2023-12-11
2023-12-21
VPM
MC
MADR
ME
MMSS
MFTES
MMAP
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-28
MFP
2024-01-08

LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

PL

2023-10-16
N/APOLITICĂ PUBLICĂ privind Mecanismul interinstituțional de coordonare privind managementul investițiilor publice (MIP)

PP

2023-07-31
N/A
CPMHOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând informațiile clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Directoratul Național de Securitate Cibernetică

HG

0000-00-00
2022-07-22
ORNISS
SRI
2022-07-27
2022-07-27
MJLC
2022-08-03

HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

HG

2022-03-17
N/A
MTI
MDLPA
MIPE
MEc
MC
MCID
MApN
VPM
MS
MMAP
MSPO
MMSS
ME
MADR
MAINT
MEn
MFTES
MAT
MAE
ANSPDCP

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

HG

2022-03-17
N/A
MTI
MDLPA
MIPE
MEc
MC
MCID
MApN
VPM
MS
MMAP
MSPO
MMSS
ME
MADR
MAINT
MEn
MFTES
MAT
MAE
ANSPDCP

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale “Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa”

HG

2021-07-20
N/A
MEn
MDLPA
MC
MADRHOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincţiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere

HG

2020-12-22
N/AHOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027

HG

2020-11-09
2020-11-09
MS
MAINT
MEC
MLPDA
MMPS
MC
MTS
MFdEu
CNCD
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
MJLC
MFP
2020-11-26
2020-11-19

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027

HG

2020-11-09
2020-11-09
MS
MAINT
MEC
MLPDA
MMPS
MC
MTS
MFdEu
MADR
MEEMA
MTIC
CNCD
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-12
MJLC
MFP
2020-11-26
2020-11-19

POLITICĂ PUBLICĂ în domeniul e-guvernării

PP

2020-10-13
2021-03-30
MAE
MAINT
MMPS
MTS
MC
MEC
MS
MFdEu
MLPDA
MMAP
MADR
MTIC
MEEMA
MApN
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
2021-04-02
MJLC
MFP
2021-04-16
2021-04-09

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020

HG

2020-08-28
N/AHOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor guvernamentale la nivel național

HG

2020-08-21
N/A
MFdEu
MLPDA

HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului

HG

2020-07-14
N/A
MLPDA
MMPS
ANFPHOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) si (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

HG

2020-07-08
N/A
MFdEu©2003-2024 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.